22 Ekim 2013 Salı

YönetmelikADI, YASAL FORMU

AMAÇ VE HEDEFLER

ORGANİZASYON HAK VE  YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

YAPISI - Kongre, Konseyi, Yönetim Kurulu, Başkan, Kontrol - Denetim Komisyonu

FONLAR VE EMLAK

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEĞİŞİKLİKLER


ORGANİZASYON YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TASFİYE